strona główna  Dodaj do ulubionych   napisz   .

    Strona główna
    Informacje ogólne
   
Władze Uczelni
    Samorząd Studencki

    Akty prawne
    Rekrutacja
    Opłaty
    Kontakt


 
    STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

        SPECJALNOŚCI:  

  Studia o specjalności wschodnioeuropejskiej dają absolwentom wiedzę na temat wszelkich aspektów złożonych relacji pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią i Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i roli państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, w tym Białorusi i Ukrainy oraz miejsca Polski w całości stosunków wschodnio - europejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 


wstecz

Matematyka i statystyka
Informatyka
Ekonomia
Geografia polityczna i gospodarcza
Podstawy wiedzy o stosun-kach międzynarodowych
Historia stosunków międzynarodowych
Współczesne systemy polityczne
Prawo międzynarodowe
Międzynarodowe stosunki polityczne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Organizacje międzynarodowe
Integracja europejska i prawo wspólnotowe
Historia Rosji i ZSRR
Prawosławie w Euroazji
Doktryny polityczne Rosji
Polityka zagraniczna Rosji
Rozpad bloku wschodniego
Wspólnota Niepodległych Pastw
Fenomen Białorusi
Niepodległa Ukraina
Lektorat języka specjalności: język rosyjski
Warsztaty specjalnościowe: Europa w oczach rosyjskich podróżników, Pozytywizm w Rosji, Moskwa -Trzeci Rzym, Zagadka Rosji
Stosunki dyplomatyczne i konsularne
Protokół dyplomatyczny
Media i komunikacja społeczna
Marketing polityczny
Warsztaty zawodowe: technika biurowa, emisja głosu, sztuka dyskutowania, sztuka negocjacji
Przedmiot do wyboru : filozofia – socjologia, etyka - logika
Lektorat języka obcego: język angielski
Wychowanie fizyczne


 pliki do pobrania |informacje ogólne | władze | akty prawne | zapisy | studia licencjackie | filologie obce |   kontakt