strona główna  Dodaj do ulubionych   napisz   .

    Strona główna
    Informacje ogólne
   
Władze Uczelni
    Samorząd Studencki

    Akty prawne
    Rekrutacja
    Opłaty
    Kontakt


 
    STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

        SPECJALNOŚCI:
   

     
  Siedziba uczelni znajduje się w centrum Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 44. Jest to dzielnica wyższych    szkół,    które    swoją    obecnością
i dokonywaną przy tej okazji rewitalizacją sub - stancji budowlanej, odmieniają charakter tej części miasta.
  Wśród budynków zajmowanych przez WSHW-Z jest też tzw. Willa Rappaporta, zabytkowy obiekt odnotowany w Rejestrze Wojewódzkiego Kon - serwatora Zabytków.
  Stuletnia budowla, wzniesiona w latach 1904-1905 według projektu Dawida Lande ma swoją legendę związaną z osobą fundatora, którego odgłosy kroków można usłyszeć w pałacowych komnatach jeszcze dziś po zapadnięciu zmroku. Najodważniejszych zapraszamy na mrożące krew w żyłach spotkanie z przeszłością.

    Siłą uczelni jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna wywodząca się z najważniejszych ośrodków akademickich kraju: Warszawy, Krakowa i Łodzi.

    
  Wyższa Szkoła Humanistyczna Wschód-Zachód w Łodzi, to uczelnia, zapewniająca przyszłym absolwentom  rzetelne i specjalistyczne przygo - towanie zawodowe w oparciu o bardzo bogatą ofertę studiów językowych w ramach języków europejskich i pozaeuropejskich.   Łączy się ona ściśle  z kształceniem  na kierunku studia międzynarodowe, dającym najaktualniejszą wiedzę o układzie sił politycznych i znaczeniu gospodarczym poszczególnych regionów świata na arenie międzynarodowej.
  Łamanie utartych schematów to rzecz satysfa - kcjonująca, ale trudna i niezwykle odpowie - dzialna, gdy w grę wchodzi przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów wyższej uczelni. Mówieniu ”nie” dawnym szablonom musi towarzyszyć przemyślana i dopracowana w każ - dym szczególe koncepcja studiów, kadra znakomitych wykładowców, a także spełnianie wszystkich obowiązujących standardów kształcenia.   

wstecz

Warto odwiedzić:

Biuro tłumaczeń Fachowe Tłumaczenia

   

 


 pliki do pobrania |informacje ogólne | władze | akty prawne | zapisy | studia licencjackie | filologie obce |   kontakt